Avís Legal

VIC VIATGES es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pugui aparèixer en aquest lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en aquest lloc web.

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s'exposen les següents dades identificatives.


DADES IDENTIFICATIVES

Nom: VICSALL VIATGES, SL

DNI/CIF: B66013764

Domicili: C/ MANLLEU, 48, 08500

VIC - BARCELONA

Correu Electrònic: hola@vicviatges.com

Nom del Lloc Web: vicviatges.com


DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del responsable o si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al responsable i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui suscitar-se respecte als mateixos. El responsable autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal.

El responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic facilitat o per correu postal.

  1. NAVEGACIÓ, ACCÉS I SEGURETAT.

L'accés, navegació i utilització d'aquest lloc web implica per part seva l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal i Protecció de dades, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat. En aquest sentit, s'entendrà per Usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïts o onerosos, desenvolupats en el lloc web.

El responsable del lloc web realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa. El responsable del lloc web no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest lloc web sigui ininterromput o que estigui lliure d'error o que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través d'aquest lloc web, estigui lliure d'error o causi un dany. En cap cas el responsable del lloc web es responsabilitza per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús del lloc web, incloent-hi, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus, ni es fa responsable dels danys que puguin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest lloc web. Els serveis oferts en aquest lloc web només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per a les quals ha estat dissenyat.

Queda prohibit l'accés a aquest lloc web per part de menors de 14 anys, llevat que comptin amb l'autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que dugui a terme els menors a càrrec seu, conforme a la normativa vigent. En tot cas, es presumirà que l'accés realitzat per un menor al lloc web s'ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals


POLÍTICA DE ENLLAÇOS I EXCEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

Aquest lloc web, pot posar a disposició de l'Usuari connexions i enllaços a altres llocs webs gestionats o controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a finalitat facilitar als usuaris la recerca d'informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar-se una