LOPDPOLÍTICA PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES


INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT DE VICSALL VIATGES, SL

Finalitat:


Prestar els serveis oferts a través del web o atendre altres tipus de relacions que puguin sorgir com a conseqüència de les sol·licituds, les gestions o els tràmits que l'usuari realitzi a través d'aquesta.


Legitimació:


Consentiment de l'interessat segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 i la LOPDGDD 3/2018 .


Destinataris:


Fitxer intern automatitzat propietat del Responsable i de tercers per al desenvolupament, el manteniment i el control de la relació jurídica que s'estableixi quan hi hagi autorització legal per l'usuari per fer-ho.


Drets:


Accés, Rectificació, Supressió, Portabilitat, Limitació, Oposició i Dret a l'oblit.


Informació Addicional:


Podeu obtenir tota la Informació addicional i detallada que necessiteu sobre el tractament i protecció de les vostres dades personals en aquesta Política de Privadesa.


1. RECOLLIDA, TRACTAMENT I ÚS DE LES DADES PERSONALS A LA WEB.


En base al que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD), us informem que per fer-ne ús alguns de els serveis que els ofereix aquesta web, pot ser necessari que hagi de subministrar determinades dades de caràcter personal que seran incorporades a fitxers automatitzats.


Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer posant-vos en contacte amb el responsable del lloc web a través de qualsevol de l'adreça de correu electrònic facilitada i per correu postal.


Els continguts del lloc web, tenen com a finalitat informar els usuaris, dels serveis oferts pel responsable de la web com a conseqüència de les sol·licituds, gestions o tràmits que l'avanç USUARI faci mitjançant aquest lloc web. Les dades objecte de tractament seran aquelles que ens faciliti a través del formulari/s que en cada moment contingui la pàgina oa través dels correus electrònics que l'Usuari dirigeixi a l'adreça/es de correu electrònic identificades a la mateixa, així com aquells altres que es generin durant el manteniment de la relació corresponent.


Tots els camps que puguin aparèixer assenyalats com a obligatoris al formulari hauran de ser emplenats necessàriament, de manera que l'omissió d'algun d'ells podrà comportar la impossibilitat que es pugui atendre la seva sol·licitud o prestar-li els serveis corresponents.


Addicionalment, durant aquesta recollida de dades, és possible que se sol·licite el consentiment per a una altra sèrie de finalitats que no guarden una relació directa amb el servei o la relació corresponent. En cas que no estigueu d'acord amb aquests tractaments addicionals, poseu-vos en contacte amb el responsable del lloc web a través del correu electrònic facilitat.


Sol·licitants d'informació: Les dades personals utilitzades en aquests casos, procedeixen del mateix interessat, el qual les proporciona al responsable de la web en completar el formulari de contacte contingut al lloc web, en fer una trucada telefònica, o en enviar un correu electrònic .


Aquestes dades es fan servir amb la finalitat de resoldre les consultes i proporcionar informació a aquells que ho demanin o ho autoritzin expressament, principalment per mitjà del correu electrònic.


La persona que accedeixi a aquest lloc web assegura que té l'edat mínima legal (14 anys) establerta pel Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD ), o per la normativa nacional que li sigui aplicable per atorgar el consentiment en relació amb els serveis de la societat de la informació.


Mitjançant l'accés a aquest lloc web, l'Usuari accepta expressament totes les clàusules de la vostra informació legal, d'aquesta política de privadesa i de la seva política de cookies, així com de totes aquelles condicions particulars recollides per a la utilització de determinats serveis. En cas de no acceptar alguna de les clàusules esmentades, l'Usuari haurà d'abstenir-se d'accedir a aquest lloc web.


En accedir l'Usuari als possibles comptes del responsable del lloc web a les xarxes socials accepta el tractament de les seves dades personals per part d'aquestes dades segons les seves polítiques de privadesa.


2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS.


2.1. Amb quina finalitat es tractaran les vostres dades personals?


El responsable del lloc web tractarà les seves dades personals demanades a través del lloc web amb les finalitats següents:


- Enviament d'informació sol·licitada

vés del formulari/s de contacte disposats al lloc web per a la finalitat sol·licitar qualsevol tipus de consulta relacionada amb els productes o serveis que presta el responsable del lloc web.


– Analitzar el perfil de lusuari amb el motiu doptimitzar, mesurar i personalitzar lús del lloc web.


– Recollida de dades i currículum de persones interessades a participar en els processos de selecció de personal per a la contractació d'empleats per part del responsable del lloc web.


– Remetre butlletins “newsletters”, així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del responsable del lloc web.


Així mateix, us recordem que podeu oposar-vos a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, dirigint-vos al responsable del lloc web per correu postal o per correu electrònic.


Els camps d'aquests registres són d'emplenament obligatori, i és impossible fer les finalitats expressades si no s'aporten aquestes dades.


2.2. Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?


Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es gestiona la seva comunicació i/o no sol·liciti la seva supressió i durant el temps mínim necessari per complir les obligacions legals o es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.


3. LEGITIMACIÓ.


El tractament de les vostres dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix tals com el consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, mentre que us informem posant a la vostra disposició aquesta política de privadesa.


En cas que no ens faciliteu les vostres dades o ho feu de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la vostra sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-vos la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.


4. GARANTIA.


L'Usuari garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'Usuari garanteix que ha informat el tercer i obtingut la seva autorització per facilitar les dades personals al responsable del lloc web.


5. CONSERVACIÓ DE DADES.


Les seves dades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals, mentre no sol·liciti el seu cessament o durant el temps necessari per a la realització de les finalitats necessàries per a les quals van ser recollides.6. DESTINATARIS.


Les vostres dades seran conservades sota estrictes mesures de seguretat que garanteixin la confidencialitat i la seguretat dels mateixos. Només seran cedits per a les següents finalitats:


-Entitats i proveïdors que presten serveis al responsable del lloc web per a la correcta realització daquests serveis. Aquestes entitats i proveïdors estan degudament acreditats i signen amb el responsable del lloc web el corresponent contracte de tractament de dades en compliment de la normativa de protecció de dades vigent.
-Organismes i entitats oficials en compliment de les normatives i lleis vigents.


Qualsevol transferència internacional de dades en utilitzar aplicacions americanes, estarà adherida al conveni PrivacyShield, que garanteix que les empreses de programari americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privadesa.


Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè al responsable del lloc web fora dels casos anteriorment descrits, excepte obligació legal o autorització prèvia.


7. DRETS.


Com a interessat que ens ha proporcionat les seves dades personals, té ple dret per exercitar els drets següents que la normativa en matèria de protecció de dades li reconeix, d'acord amb el que preveu:


– Dret d'ACCÉS a les vostres dades personals.


– Drets de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes.


– Dret de sol·licitar la SUPRESSIÓ quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.


– En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.


– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el dret d'OPOSICIÓ al tractament de les dades. Deixarem de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.


– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà sol·licitar el dret a la PORTABILITAT de les dades.


Podrà exercir aquests drets o sol·licitar informació addicional presentant còpia d'un document identificatiu i exposant-ne el cas i el dret que vol exercir, mitjançant carta postal adreçada al responsable del lloc web a través de l'adreça de correu electrònic facilitada.


A més, en cas que s'hagi vulnerat qualsevol dels teus drets, l'interessat té dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al c/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid oa través de la seu electrònica de l'AEPD: https://sedeagpd.gob.es/seu-electronica-web/.


8. DURADA I MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT.


El responsable del lloc web, es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, aquesta Política de Privadesa, publicant els canvis al lloc web. Així mateix, podrà efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats. En conseqüència, s'entendran com a vigents, les condicions generals/polítiques que estiguin publicades en el moment en què l'Usuari hi accedeixi les haurà de llegir periòdicament.


Amb independència del que es disposa, el responsable del web podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l'accés als continguts del lloc web, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir cap indemnització.